Pastoraal team

WELZIJNSZORG

Welzijnszorg - Welzijnsschakels 2019
SAMEN SOLIDAIR TEGEN ARMOEDE
Om onze grote droom waar te maken - een samenleving zonder armoede - hebben we iedereen nodig... moeten we solidair zijn met elkaar. 
Er is al heel veel solidariteit in onze samenleving. dat erkennen en koesteren we en dat willen we versterken en in de kijker zetten met de campagne van 2019.
Solidariteit kan je beschrijven als een proces. Solidariteit komt boven drijven wanneer mensen noden van anderen zien. Ze zien niet alleen de noden, ze willen ook mee verantwoordelijkheid dragen voor deze noden. Deze solidariteit tussen individuen noemen we soms ook directe of warme solidariteit.
Stel dat deze mensen nu een stapje verder gaan en zich gaan organiseren omdat de noden verder reiken dan enkel dit individu. Het besef groeit dat we eigenlijk als samenleving voor deze noden moeten instaan. Dan krijgt de solidariteit een nieuwe dimensie. Mensen organiseren zich en gaan meer structureel nadenken.
De campagne van Welzijnszorg 2019 wil de solidariteit tussen mensen aanwakkeren.
Door elkaar te ontmoeten in burgerinitiatieven, verenigingen en projecten zien we het belang van structurele solidariteit. Als we verhalen horen, beseffen we waar het systeem soms faalt, waar mensen toch tussen de mazen van het net vallen. We blijven hameren op structurele maatregelen en belidskeuzes die de armoede doen dalen. Daar wordt iedereen beter van!

Contactpersonen 
Loppem
Daniël Verdonck
Dopheidelaan 28, 8210 Loppem
T 050 84 14 62 of 0497 77 15 86
daniel.verdonck@scarlet.be

Veldegem
Lut Vanbelle
Koning Albertstraat 16, 8210 Veldegem
T 050 27 84 45 of 0499 12 03 30
E
lut.vanbelle@telenet.be

Zedelgem dorp
Hugo Devos

Faliestraat 52, 8210 Zedelgem
T 050 20 12 49
E
hdevos2@gmail.com

Tabor-Zedelgem
WELZIJNSZORG

Welzijnszorg - Welzijnsschakels 2019
SAMEN SOLIDAIR TEGEN ARMOEDE
Om onze grote droom waar te maken - een samenleving zonder armoede - hebben we iedereen nodig... moeten we solidair zijn met elkaar. 
Er is al heel veel solidariteit in onze samenleving. dat erkennen en koesteren we en dat willen we versterken en in de kijker zetten met de campagne van 2019.
Solidariteit kan je beschrijven als een proces. Solidariteit komt boven drijven wanneer mensen noden van anderen zien. Ze zien niet alleen de noden, ze willen ook mee verantwoordelijkheid dragen voor deze noden. Deze solidariteit tussen individuen noemen we soms ook directe of warme solidariteit.
Stel dat deze mensen nu een stapje verder gaan en zich gaan organiseren omdat de noden verder reiken dan enkel dit individu. Het besef groeit dat we eigenlijk als samenleving voor deze noden moeten instaan. Dan krijgt de solidariteit een nieuwe dimensie. Mensen organiseren zich en gaan meer structureel nadenken.
De campagne van Welzijnszorg 2019 wil de solidariteit tussen mensen aanwakkeren.
Door elkaar te ontmoeten in burgerinitiatieven, verenigingen en projecten zien we het belang van structurele solidariteit. Als we verhalen horen, beseffen we waar het systeem soms faalt, waar mensen toch tussen de mazen van het net vallen. We blijven hameren op structurele maatregelen en belidskeuzes die de armoede doen dalen. Daar wordt iedereen beter van!

Contactpersonen 
Loppem
Daniël Verdonck
Dopheidelaan 28, 8210 Loppem
T 050 84 14 62 of 0497 77 15 86
daniel.verdonck@scarlet.be

Veldegem
Lut Vanbelle
Koning Albertstraat 16, 8210 Veldegem
T 050 27 84 45 of 0499 12 03 30
E
lut.vanbelle@telenet.be

Zedelgem dorp
Hugo Devos

Faliestraat 52, 8210 Zedelgem
T 050 20 12 49
E
hdevos2@gmail.com